forex-trading-is.com


სტრუქტურირებული Forex


სავალუტო ბაზარი Forex ჩამოყალიბდა 1971 წელს და 1990-იანი წლების დასაწყისამდე ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ბაზრის შესაძლებლობებს აქტიურად იყენებდნენ მხოლოდ მსხვილი ინვესტორები, როგორიცაა ბანკები, ფონდები, ფინანსური კორპორაციები, რადგან ბაზარზე შესვლის დონე ძალიან მაღალი იყო, საჭირო ინვესტიციების ჯამმა შეიძლება მიაღწიოს ათი მილიონ დოლარს. ბაზრის შემდეგმა განვითარებამ, ინტერნეტით ვაჭრობის ჩათვლით, გაცვლითი შუამავლების ბევრმა საშუალება მისცა, რომ აქტიურად დაიწყონ კერძო ინვესტორების მოზიდვა ვაჭრობაზე, მათთვის მიმზიდველი პირობებისა და პირობების შეთავაზება.

შედეგად, Forex– ის თანამედროვე ბაზარი აერთიანებს როგორც მსხვილ მონაწილეებს (კომპანიებს), ისე საცალო ინვესტორებს (ფიზიკურ პირებს). ზოგადად რომ ვთქვათ, ნებისმიერი მოხალისე, ვისაც მიზნად ისახავს მოგების მიღებას ვალუტით ვაჭრობაში, შეიძლება გახდეს ამ გლობალური ბაზრის მონაწილე. სავალუტო ბაზრის ყველა მონაწილე იყოფა ორ დიდ ჯგუფად: ისინი, ვინც "ქმნიან" ბაზარს და ისინი, ვინც იყენებენ მის შესაძლებლობებს.

ვინც "ქმნის" ბაზარს, პირველ რიგში, კომერციული ბანკები არიან, რომლებიც ყოველდღიურად ახორციელებენ მრავალრიცხოვან ვალუტის გაცვლას როგორც საკუთარი, ასევე კლიენტებისათვის. ამ ორგანიზაციების მიერ დადებული გარიგებები შეიძლება იყოს კერძო (ამ შემთხვევაში ორი მხარე თანხმდება გარიგებაზე). გარიგების კიდევ ერთი სახეობაა ელექტრონული სავალუტო ქსელების (ECN) მეშვეობით ოპერაციები, რომლებიც წარმოადგენს მსხვილი კომერციული ბანკების მთლიან ქსელს. ამ ვაჭრობის ფარგლებში ბანკი ამ ვირტუალურ სავაჭრო ადგილზე ათავსებს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის მიზნით, ხოლო სისტემა ავტომატურად პოულობს გამყიდველს ან მყიდველს შეკვეთისთვის - სხვა ბანკი ქსელში.

Forex– ის მონაწილეების პირველ ჯგუფში ასევე შედიან სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკები. კომერციული ბანკებისგან განსხვავებით, რომელთა მთავარი მიზანი მოგებაა, ცენტრალური ბანკები ორიენტირებულია სხვა პრიორიტეტებზე: კერძოდ, ეროვნული ვალუტის კურსის შენარჩუნებაზე ეკონომიკის ჯანმრთელობისთვის საჭირო დონეზე.

Forex– ის მსხვილი მონაწილეები, ცენტრალური და კომერციული ბანკები აქტიურად ქმნიან ამ ბაზარს, აძლევენ საკუთარ შეთავაზებებს. ჩვეულებრივ, ამ ჯგუფს ბაზრის შემქმნელებს უწოდებენ.

Forex ბაზრის მონაწილეების მეორე ჯგუფი შედგება ორგანიზაციებისა და პირებისგან, რომლებსაც არ აქვთ ბაზრის ფორმირება, მაგრამ ამით აქტიურად იყენებენ მის შესაძლებლობებს გარიგების დადება უკვე ცნობილი ვალუტის კურსით.

ამ ჯგუფში შედიან საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდები, ტრანსნაციონალური სავაჭრო კომპანიები (ექსპორტიორები და იმპორტიორები) და, რა თქმა უნდა, კერძო ინვესტორები.

Forex– ით ვაჭრობა ტარდება 24 საათის განმავლობაში, თუმცა დღის სხვადასხვა მონაკვეთში სხვადასხვა რეგიონი ყველაზე აქტიურია, ხოლო გარკვეული ვალუტა ყველაზე ლიკვიდურია, რაც დამოკიდებულია დროის ზონებზე. პირობითად Forex დაყოფილია აზიისა და წყნარი ოკეანის, ევროპული და ამერიკული სავაჭრო სესიებად - ეს არის რეგიონები, სადაც სავაჭრო ცენტრები გადაადგილდება სამუშაო რეგიონის დასრულების შემდეგ. გრინვიჩის საშუალო დრო (GMT), რომლის თანახმად, მსოფლიოში ერთ – ერთი უდიდესი ფინანსური ცენტრი - ლონდონი ცხოვრობს, ტრადიციულად მიჩნეულია საცნობარო პუნქტად. უფრო მეტიც, არსებობს სხვა დროის სარტყლები, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება - აღმოსავლეთის სტანდარტული დრო (EST, ნიუ – იორკის დრო), ცენტრალური ევროპის დრო (CET).

ჯერ ბაზარს ხსნის წყნარი ოკეანის რეგიონი - სანამ ევროპა სძინავს, ახალი ზელანდია, ავსტრალია და შემდეგ იაპონია, სინგაპური და ჰონგ კონგი აქტიურ ვაჭრობას იწყებენ - აშკარაა, რომ ყველაზე მაღალი ლიკვიდობა სავალუტო წყვილებშია, მათ შორის ამ ქვეყნების ეროვნული ვალუტები. შემდეგ ვაჭრობა შეუფერხებლად გადადის ევროპაში, შესაბამისად, გარიგების აბსოლუტური უმრავლესობა ხორციელდება ევროპულ ვალუტებთან. ამერიკა ამთავრებს სავაჭრო ციკლს და Forex– ის სესიის ამ პერიოდში ყველაზე მეტი ბრუნვა ფიქსირდება აშშ დოლარში და იმ ქვეყნების ეროვნულ ვალუტებში, რომელთანაც აშშ აქტიურ სავაჭრო ურთიერთობებს ინარჩუნებს. გარდა ამისა, ზუსტად ამერიკული სავაჭრო სესიის დროს ხდება მნიშვნელოვანი ვალუტის კურსის ცვლილებები, რადგან ამ პერიოდში ქვეყნდება აშშ – ს ეკონომიკური მონაცემები და მათ ვალუტას აქვს საკვანძო პოზიციები მსოფლიო ფინანსურ ბაზარზე.


მსოფლიოს ხელმისაწვდომი ფინანსური ბაზრები


ტექნოლოგიის განვითარებამ პირდაპირი გავლენა მოახდინა საინვესტიციო საქმიანობის ცვლილებებზე. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებზე მუდმივად იზრდებოდა ინვესტიციებისადმი ინტერესი და, შესაბამისად, ინტერნეტით ვაჭრობა იზრდება.

არსებობის დასაწყისიდანვე ფინანსურმა ბაზრებმა მიიზიდეს ინვესტორები თავიანთი კაპიტალის გაზრდისკენ. კაპიტალის ბაზრების მნიშვნელობა ძნელია გადაფასდეს, რადგან მათ გამო ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ეკონომიკურ სექტორებსა და საწარმოებში რესურსების გადაადგილება და გადანაწილება.

მსოფლიო სავაჭრო და წარმოების სისტემის მუშაობისთვის აუცილებელია ფინანსური ბაზრები. ტრადიციულად გამოირჩევა 3 მსხვილი საბაზრო სეგმენტი - ვალუტის გადამცვლელი Forex და ასევე საფონდო და სასაქონლო ბირჟები.

Forex– ის საქონელი ფულია. აქ ვაჭრობენ სხვადასხვა სავალუტო წყვილებით - ძალიან ლიკვიდური და არა. თუმცა ზოგადად ეს ბაზარი თხევადია, ანუ მასში ყოველთვის არიან მყიდველები და გამყიდველები და სავაჭრო საქონელზე ყოველთვის არის მოთხოვნა და მიწოდება. საფონდო ბირჟის აქტივები არის ფასიანი ქაღალდები და მათი სხვადასხვა ტიპები, აქციებით დამთავრებული თამასუქებით. სასაქონლო ბაზარზე ვაჭრობა წარმოებს წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებით, მათ შორის ფიუჩერსული კონტრაქტებით. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ და შეიძინოთ სხვადასხვა საქონელი - ზეთი და გაზი, მარცვლეული და ყავა, ხორცი და შაქარი.

სეგმენტებად დაყოფა საკმაოდ პირობითია - ისინი ურთიერთკავშირშია თანმიმდევრულ ფინანსურ სისტემაში და თუ გარკვეულ ცვლილებებს ადგილი აქვს ერთ ბაზარზე, ეს ასევე აისახება სხვა სეგმენტზე მომხდარზე. ვთქვათ, სტიქიამ გამოიწვია ხორბლის მოსავლიანობის დეპრესია - მას მოჰყვება ფასების ზრდა ამ საქონელზე, იზრდება ამ სფეროში მომუშავე კომპანიების წილები და შესაბამისად, იცვლება ვალუტის კურსიც.

უფრო მეტიც, ფინანსური ბაზრები იყოფა გაცვლით და ექიმის გარეშე (OTC) ბაზრებად. გაცვლითი ბაზარი გულისხმობს გარკვეული ადგილის (გაცვლა) არსებობას, სადაც ვაჭრობა ხორციელდება და გარიგებები ხორციელდება ამ ბირჟის წესებისა და წესების შესაბამისად. მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ბირჟებია NYSE (ნიუ – იორკის საფონდო ბირჟა) და AMEX (ამერიკის საფონდო ბირჟა). ფასიანი ქაღალდებით და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობა ჩვეულებრივ ხორციელდება გაცვლით ბაზრებზე.

ურეცეპტო (OTC) ბაზარს არ აქვს გარკვეული მისამართი - ასეთი ტიპის განსაკუთრებული მაგალითია ბანკთაშორისი სავალუტო ბაზარი Forex, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში და გადალახავს გაცვლით ბაზრებს თავისი მოცულობით.

ჩამოთვლილი ბაზრის თითოეულ ტიპს აქვს თავისი უპირატესობა მოვაჭრისთვის: მაგალითად, გაცვლითი ბაზრები უფრო ორგანიზებულია, პროცესები გამჭვირვალეა და ფინანსური ინსტრუმენტების ფასები იგივეა მთელ მსოფლიოში. თავის მხრივ, OTC ბაზრები გულისხმობს მაღალ ლიკვიდურობას, 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომობას და დაბალი შესვლის დონეს.

ფინანსური ბაზრების ძირითადი მონაწილეები არიან სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, ფინანსური და საინვესტიციო ფონდები, კომერციული ბანკები და საბროკერო კომპანიები, სპეკულატორებთან და ჰეჯირებთან ერთად.

სპეკულატორების (ტრეიდერების) მუშაობის პრინციპი სხვადასხვა ფინანსურ ბაზრებზე იდენტურია: მოგება მიიღება ფასების სხვაობაზე, იქნება ეს ვალუტის კურსის სხვაობა, ან სხვაობა ფიუჩერსული კონტრაქტების ან აქციების გაყიდვისა და ყიდვის ფასებს შორის. არსებობს კაპიტალის გაზრდის კიდევ ერთი სტრატეგია - პორტფელის ინვესტიცია, სადაც ინვესტორი ინვესტირებას ახდენს სავარაუდო აქტივებში, რომელთა ფასი თანმიმდევრულად იზრდება.

ფინანსური ბაზრების უდავო უპირატესობაა ის ფაქტი, რომ ტრეიდერები არ არიან შეზღუდულნი თავიანთი საქმიანობით - აქ შეგიძლიათ სხვადასხვა მოცულობის ინვესტიციების განხორციელება, ამრიგად, არც პოტენციური მოგების მოცულობებია შეზღუდული.

სავაჭრო პროცესი მაქსიმალურად გამარტივებულია: ვაჭრობაში შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ შუამავალი - საბროკერო კომპანია, კომპიუტერი სპეციალურად დაინსტალირებული პროგრამით - სავაჭრო პლატფორმა და ინტერნეტი.


სავალუტო სპეკულაციები


Forex– ის უმსხვილესი ფინანსური ბაზარი პოპულარულია ვაჭრების სფეროში. მისი ზოგიერთი უპირატესობაა 24 საათიანი ოპერაცია, დაბალი დონის დონის დადება, გარიგების დადების სისწრაფე და, რა თქმა უნდა, მაღალი ლიკვიდურობა.

გაყიდვის ობიექტი ამ ბანკთაშორის ბაზარზე არის ვალუტა. Forex ჩამოყალიბდა 1971 წელს, როდესაც ფიქსირებული ვალუტის კურსი შეიცვალა და მოძრავი გახდა.

Forex– ზე ვაჭრობის ალგორითმი მარტივია: ვალუტების ყიდვა – გაყიდვა და პროცენტის სხვაობაზე მოგება. მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ინვესტიციების განხორციელება შესაძლებელია სავალუტო ბაზარზე.

სავალუტო ბაზრის მონაწილეები არიან ე.წ. ”პირველადი” სუბიექტები - იმპორტიორები და ექსპორტიორები, ხოლო მეორადი - კომერციული ბანკები, მრავალეროვნული კორპორაციები, საინვესტიციო და საპენსიო ფონდები და ასევე საბროკერო და სავაჭრო კომპანიები.

ჩვეულებრივ, სავალუტო ბაზარზე მოძრაობას ქმნიან ე.წ. ბაზრის შემქმნელები - ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური და კომერციული ბანკები. ბანკები ქმნიან ბაზარს სავალუტო კურსის კვოტების მითითებით.

ბაზრის ძირითადი სავაჭრო ინსტრუმენტია ვალუტის წყვილი; განაკვეთები ასახავს საბაზო ვალუტის ფასს, რომელიც გამოხატულია კვოტირების ვალუტის ერთეულებში. ვინაიდან ვალუტის კურსის კოტირება ხდება ორი მხრიდან, ეს აისახება Bid (ყიდვა) და Ask (გაყიდვა) ფასებში. Ask- სა და Bid- ს შორის სხვაობას სპრედი ეწოდება - სწორედ აქ მიიღებენ მოგებას კომერციული ბანკები და საბროკერო კომპანიები.

Forex– ში გარიგების უმრავლესობა ხორციელდება აშშ დოლარით, რადგან ეს არის მთავარი მსოფლიო ვალუტა. სპეკულაციური გარიგების სხვა პოპულარული ვალუტაა ევრო, იენი, შვეიცარიული ფრანკი და ბრიტანული ფუნტი.

მცურავი კურსის შემთხვევაში, ვალუტის კურსი განისაზღვრება მიწოდებისა და მოთხოვნის კანონის შესაბამისად. მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას ვალუტის კურსის ცვლილებაზე - კონკრეტული ქვეყნის მოგება, მსყიდველობითი ძალა, ინფლაცია და საპროცენტო განაკვეთები და ასევე გარკვეული ვალუტის მიმართ ნდობა მსოფლიო ბაზარზე.

Forex– ის 24 – საათიანი ოპერაციის მიუხედავად, დღის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვალუტის წყვილი შეიძლება მეტ – ნაკლებად ლიკვიდური იყოს. მაგალითად, ამერიკული სავაჭრო სესიის დაწყებამდე (7.00 EST), ყველაზე ლიკვიდურია ისეთი ვალუტა, როგორიცაა აშშ დოლარი, იენი და ბრიტანული ფუნტი. ევროპული სავაჭრო სესია იდეალურია მოკლევადიანი ვაჭრობისთვის.

გამოცდილი ტრეიდერისთვის აშკარაა, რომ სავალუტო ბაზარზე წარმატებული ვაჭრობა მოითხოვს მისი ფუნქციონირების კანონების სწორად შესწავლას. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, ვინ არიან ბაზრის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილეები, რომელთაც შეუძლიათ შექმნან მოძრაობები ბაზარზე, სად იპოვონ საბროკერო კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაფერს, რაც აუცილებელია სავაჭრო საქმიანობის დასაწყებად, და რომელ კრიტერიუმებს უნდა შეესაბამებოდეს ეს კომპანია. არანაკლებ მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი სავაჭრო ინსტრუმენტებისგან ყველაზე შესაფერისი არჩევანის გაკეთება და გარიგების დადების მომენტის დადგენა ეფექტური და მომგებიანი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ვაჭრობა უნდა ეფუძნებოდეს არა ინტუიციას, არამედ ბაზრისა და მოვლენების დეტალურ ანალიზს, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ვალუტის კურსებზე.


ფასიანი ქაღალდების სფერო


ფასიანი ქაღალდები არის საფონდო ბირჟის საქონელი. ინვესტორი ყიდულობს გარკვეული კომპანიის აქციებს, ხდება მისი თანამფლობელი და შეუძლია მოითხოვოს დივიდენდები - მისი წილი კომპანიის მოგებიდან. გარდა ამისა, ინვესტორებს შეუძლიათ განახორციელონ აქტიური ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა, ყიდვა-გაყიდვა მათ ბაზარზე ხელსაყრელ პირობებში და ამით მიიღონ მოგება წილის ფასების სხვაობაზე.

საფონდო ბირჟა დაყოფილია პირველადი ფასიანი ქაღალდების და მეორადი ფასიანი ქაღალდების ბაზრად. ფასიანი ქაღალდების პირველადი ბაზარი არის IPO– ს ბაზარი, რომელშიც მხოლოდ კომპანიების მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები დებს. ამ ბაზრის ძირითადი მონაწილეები არიან მსხვილი კორპორაციები, სამთავრობო დაწესებულებები, საფინანსო და საინვესტიციო ფონდები, საპენსიო ფონდები და კერძო ინვესტორები. მეორად ბაზარზე აქტიური ვაჭრობა ხორციელდება - აქ ათობით და ასჯერ იყიდება ფასიანი ქაღალდები. ფასიანი ქაღალდების მეორადი ბაზარი შეიძლება იყოს როგორც სავალუტო, ისე საცალო (OTC) ბაზარი: პირველზე ვაჭრობა მხოლოდ კომპანიებისა და დაწესებულებების საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილ დაწესებულებებში. მსოფლიოს სამი უდიდესი საფონდო ბირჟა არის ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა, ტოკიოს საფონდო ბირჟა და NASDAQ.

დანარჩენი ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც არ არის ჩამოთვლილ დიდ საფონდო ბირჟებზე, გაიყიდება და ყიდულობენ სალაროს (OTC) ბაზარზე და თავისუფლად ვრცელდება. შესაბამისად, საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა გულისხმობს იმ საფონდო ბირჟის წესების დაცვას, რომელზეც ჩამოთვლილია ეს ფინანსური ინსტრუმენტები, ხოლო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ფასები დამოკიდებულია გარიგების მონაწილეების მოლაპარაკებების შედეგებზე. OTC ბაზრის ფინანსური ინსტრუმენტებია სხვადასხვა ტრადიციულ სექტორში მომუშავე მცირე კომპანიების წილები, კომპანიების ფასიანი ქაღალდები, რომლებმაც დაიწყეს ახალი სექტორების განვითარება და აქვთ ზრდისა და განვითარების პოტენციალი და ასევე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები.

ფასიანი ქაღალდების ძირითადი და ცნობილი ტიპები არის აქციები და ობლიგაციები, თუმცა მათ გარდა აქციების შემცვლელები ვაჭრობენ საფონდო ბირჟაზე - მაგალითად, ფიუჩერსებით და საფონდო ოფციებით, აგრეთვე ბირჟები, ჩეკები, სადეპოზიტო სერთიფიკატები და ა.შ. ძირითადი ბრუნვა მოდის აქციებსა და ობლიგაციებზე.

სახელწოდება "წილი" სრულად ასახავს ამ ფინანსური ინსტრუმენტის არსს, რადგან წილი აძლევს მის მფლობელს უფლებას მიიღოს მოგება წილი კომპანიის საერთო მოგებიდან, რომლის წილებიც მას აქვს.

როგორც წესი, გამოიყოფა ორი ტიპის აქციები - ჩვეულებრივი აქციები და პრივილეგირებული აქციები. საერთო აქციები აძლევს მესაკუთრეს ხმის მიცემის უფლებას აქციონერთა შეხვედრებზე და ნიშნავს, რომ აქციონერი კომპანიის თანამფლობელია, უფრო მეტიც, ასეთი აქციების მფლობელს შეუძლია მიიღოს მოგება წილის ფასების სხვაობაზე. პრივილეგირებული აქციების მფლობელს შეუძლია გაითვალისწინოს დივიდენდების მიღება და ასევე მოახდინოს მათი ვაჭრობა, თუმცა პრიორიტეტულ აქციებს უფრო დაბალი ლიკვიდობა აქვს, ვიდრე ჩვეულებრივი აქციები.

ადრე აქციები გაიცემოდა ქაღალდზე და ინახებოდა კომპანიის აქციონერების მიერ. დღესდღეობით ასეთი აქციები თითქმის არ არსებობს, თანამედროვე წილი აღემატება რეკორდს სპეციალურ მონაცემთა ბაზებში - აქციონერთა რეესტრები. თუ ინვესტორი შეიძენს წილს, ეს ფასიანი ქაღალდი ჩაირიცხება მის ანგარიშზე დეპოზიტარში, თუ ის ყიდის მას - ჩანაწერი წაიშლება ანგარიშიდან.

ფასიანი ქაღალდების სხვა პოპულარული სახეობაა ობლიგაციები. ობლიგაცია არის იმ მხარის ვალდებულება, რომელმაც გასცა ეს ფასიანი ქაღალდი, გადაიხადოს იმ მხარეზე, ვინც შეიძინა ობლიგაცია არა მხოლოდ მისი ღირებულება, არამედ ამ ღირებულების პროცენტიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. საფონდო ბირჟაზე ობლიგაციებით ვაჭრობა ხდება არა ვალუტაში, არამედ ნომინალური ღირებულების პროცენტულად, რადგან ამ ფასიანი ქაღალდის ნომინალი ყოველთვის ცნობილია.

უსაფრთხოების ფასი არის ფასი, რომელზეც იყიდება. ფასი დამოკიდებულია მოგებაზე, რომელიც მას მოაქვს და ყალიბდება იმ მომენტში, როდესაც გამყიდველი და მყიდველი გარიგებას დებენ.

საფონდო ბირჟაზე გამოყოფენ რამდენიმე სახის ფინანსურ ოპერაციებს. პირველ რიგში, ეს არის ე.წ. spot კონტრაქტები - ისინი დარეგულირდება გარიგების დასრულებისთანავე და გულისხმობს ოპერაციულ გადახდას. მეორე ტიპის ფინანსური ოპერაციები არის ფორვარდული გარიგებები, რომლებიც ანალოგიურია სასაქონლო ბაზარზე გარიგებების. საარბიტრაჟო გარიგებები ემყარება ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობას საფონდო ბირჟებს შორის ფასიანი ქაღალდების ფასებში სხვაობის შემთხვევაში. ოპერაციების კიდევ ერთი სახეობა - ბლოკირებით ვაჭრობა - გულისხმობს ფასიანი ქაღალდების დიდი მოცულობით ვაჭრობას.


როგორ წავიკითხოთ Forex დიაგრამები


აუცილებელია Forex– ზე მუშაობის საბაზისო უნარების დაუფლება - განსაკუთრებით დიაგრამების წაკითხვისა და მათი სწორად ინტერპრეტაციის უნარი.

ჯერ გადავხედოთ ბაზისურ ცოდნას ვაჭრობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ კავშირშია გრაფიკის წაკითხვის შესაძლებლობასთან. თითოეული სავალუტო წყვილი ყოველთვის ციტირებულია ერთნაირად. მაგალითად, EUR / USD წყვილი ყოველთვის აღინიშნება ასე და ნიშნავს, რომ EUR არის საბაზო ვალუტა, ხოლო USD არის კვოტირების ვალუტა, და ეს სხვაგვარად არ შეიძლება იყოს. ამიტომ, როდესაც ამ წყვილის დიაგრამაზე ნაჩვენებია ფასების ამჟამინდელი ცვალებადობა 1,2155, ეს ნიშნავს, რომ 1 ევრო 1,2155 ამერიკულ დოლარად შეიძენენ.

თქვენი სავაჭრო მოცულობა არის საბაზო ვალუტის თანხა, რომელსაც ვაჭრობთ და თუ გსურთ შეიძინოთ 100,000 EUR / USD, თქვენ რეალურად იყიდით 100,000 ევრო.

მოდით აღვნიშნოთ მომენტები, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია Forex სქემისთვის:

თუ იყიდით სავალუტო წყვილს და გახსნით გრძელი პოზიცია, უნდა გესმოდეთ, რომ ამ წყვილის აღმნიშვნელ გრაფიკზე მზარდი ხაზი აჩვენებს მოგების დონეს. ამ შემთხვევაში საბაზისო ვალუტა ძლიერდება კვოტირების ვალუტის მიმართ. მეორეს მხრივ, თუ სავალუტო წყვილს მოკლე მდგომარეობაში ყიდით, დიაგრამაც კლების დემონსტრირებას ახდენს, შესაბამისად, ეს თქვენი პოტენციური მოგების დონეცაა. ამ შემთხვევაში საბაზო ვალუტის ფასი კვოტირების ვალუტის მიმართ იკლებს. ყოველთვის შეამოწმეთ დადგენილი ვადები. მრავალრიცხოვანი სავაჭრო სისტემა იყენებს სხვადასხვა ვადებს შესვლის წერტილის განსაზღვრის მიზნით. მაგალითად, სისტემას შეუძლია გამოიყენოს 4-საათიანი ან 30-წუთიანი დიაგრამა, რათა გამოავლინოს სავალუტო წყვილის ზოგადი ტენდენცია ისეთი მაჩვენებლების გამოყენებით, როგორიცაა MACD, Momentum, ან დახმარების და წინააღმდეგობის ხაზების დახმარებით.

დარწმუნდით, რომ დიაგრამა, რომელიც გახსენით, აჩვენებს სწორ დროს, რომელიც აუცილებელია თქვენი ანალიზისთვის.

გრაფიკების უმრავლესობაზე წინადადების ფასი ნაჩვენებია უფრო ხშირად ვიდრე Ask. გახსოვდეთ, რომ ორივე ეს ფასი ყოველთვის არის წარმოდგენილი ბაზარზე. მაგალითად, EUR / USD წყვილის ამჟამინდელი ფასი შეიძლება იყოს 1.2055 შეთავაზების და 1.2058 მოთხოვნის დონეზე. ყიდვისას, ამას აკეთებთ მოთხოვნის ფასად, რომელიც ყოველთვის უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა. როდესაც ყიდით, ამას აკეთებთ სატენდერო ფასით, რაც უფრო დაბალია ვიდრე პირველი.

ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ბევრ სავაჭრო ტერმინალში, როდესაც თქვენ შეკვეთის შეკვეთას დებთ (ყიდვა, თუ ფასი აღემატება გარკვეულ, მითითებულს ან გაყიდვა, როდესაც ფასი დაეცემა მითითებულს), შეგიძლიათ აირჩიოთ შეჩერება შეთავაზების შემთხვევაშიც .

ნუ დაივიწყებთ, რომ გრაფიკის ბოლოში ნაჩვენები დრო აჩვენებს გარკვეულ დროის ზონაში - მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს GMT ან New-York დრო. ეს ფაქტორი მხედველობაში მიიღება Forex– ის სავაჭრო პროცესში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ ტრეიდერი აქტიურად იყენებს ფუნდამენტალურ ანალიზს და, შესაბამისად, მიმართავს რეგულარულად გამოქვეყნებულ მონაცემებს.

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ფაქტორი აუცილებელია გრაფიკების სწორად წაკითხვისთვის. ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ჩარტებში მომუშავე ახალბედაებისთვის ჩვეულებრივი შეცდომების დაშვება.


შენი იდეალური წყვილი


კარგად არის ცნობილი, რომ Forex– ის ბაზარზე ვაჭრობა ხორციელდება ფულით. ამრიგად, ფული აქ არის როგორც საქონელი, ასევე გადახდის საშუალება, ამიტომ ბაზარზე მთავარი სავაჭრო ინსტრუმენტია ვალუტის წყვილი.

მოვაჭრეებისთვის საკმაოდ სასიცოცხლო საკითხია სავაჭროდ სავალუტო წყვილის არჩევა.

ვალუტების აღნიშვნისთვის გამოიყენება 3 ლათინური ასო - ჩვეულებრივ, პირველი ორი ასო წარმოადგენს ვალუტის წარმოშობის ქვეყანას, ხოლო ბოლო - ვალუტის სახელის პირველი ასო (აშშ დოლარი, სადაც აშშ - შეერთებული შტატები, D - დოლარი).

ვინაიდან Forex– ით ვაჭრობა ყოველთვის ხდება სავალუტო წყვილებში, სრული ფინანსური ინსტრუმენტის აღნიშვნა შედგება ორი ვალუტის კოდის დასახელებისგან, რომლებიც იყოფა გათიშვით - მაგალითად, EUR / USD. პირველი ვალუტა არის საბაზო, მეორე არის ციტატა ვალუტა. ოპერაციები ხორციელდება საბაზო ვალუტით, რომლის ფასი იზომება ფასის ვალუტაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, USD / JPY წყვილში მოვაჭრე ყიდულობს ან ყიდის დოლარს იაპონიის იენად.

ყველაზე პოპულარული სავალუტო წყვილია, რომელთა სავაჭრო მოცულობა ძალიან მაღალია Forex– ის ბაზარზე - ესენია, EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD და USD / JPY.

თითოეულ სავალუტო წყვილს აქვს თავისი თვისებები, რომლებიც ტრეიდერმა უნდა იცოდეს, რათა ეფექტური ვაჭრობა განახორციელოს. EUR / USD წყვილი ყველაზე მეტად ვაჭრობენ როგორც ახალბედა, ასევე პროფესიონალ ტრეიდერებს შორის. ამ წყვილთან დარწმუნებული ვაჭრობისთვის ტრეიდერმა უნდა გააკონტროლოს რა ხდება ევროპისა და ამერიკის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

USD / JPY პოპულარობით მეორეა, ამ წყვილში ვაჭრობა განსაკუთრებით აქტიურია აზიისა და წყნარი ოკეანის სავაჭრო სესიის დროს. GBP / USD წყვილი მესამე ადგილს იკავებს - ეს ინსტრუმენტი შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს ახალბედებისათვის, რადგან მისთვის არაკონტროლირებადი არასტაბილური მოძრაობებია გავრცელებული.

USD / CHF და GBP / USD წყვილი ითვლება ლიკვიდურობის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლად. ამრიგად, მაგალითად, აშშ დოლარი / CHF წყვილი დაბალი ლიკვიდურობით საკმაოდ მიმზიდველია ჰეჯ-ფონდებისათვის და ასევე ტრეიდერებისთვის, რომელთა მიზანია მაქსიმალური მოგების მიღება მოკლე დროში.

კითხვაზე უნივერსალური პასუხი არ არის: რომელი სავალუტო წყვილი უნდა შეირჩეს ვაჭრობისთვის? ამასთან, ცნობილია, რომ ტრეიდერის ოპტიმალური არჩევანი არის წყვილი, რომლისთვისაც მას შეუძლია მოძრაობების პროგნოზირება. ახალბედაებს გირჩევენ, ჯერ აირჩიონ თავიანთი სავაჭრო სტრატეგია და შემდეგ აირჩიონ ვალუტის წყვილი სტრატეგიის სპეციფიკის, არასტაბილურობისა და სავაჭრო სესიების დროის გათვალისწინებით.

არასტაბილურობა არის ვალუტის წყვილის ფასის რყევები გარკვეული დროის განმავლობაში. სავალუტო წყვილებს განსხვავებული არასტაბილურობის დონე აქვთ - მაგალითად, GBP / JPY და GBP / USD არის წყვილი მაღალი არასტაბილურობით, რომელთათვისაც ფასების ნახტომია გავრცელებული, ამიტომ მათში ვაჭრობა რეკომენდირებულია პროფესიონალებისთვის ან სპეკულატორებისთვის, რომლებსაც აქვთ სპეციალური სტრატეგია, ფასების უეცარი ცვლილებებისთვის. ყველაზე დაბალი არასტაბილურობის მქონე წყვილია EUR / CHF და EUR / GBP.


გრაფიკული და მათემატიკური მინიშნებები


თავიანთი ფინანსური საქმიანობის ეფექტურობის ასამაღლებლად გამოცდილი ტრეიდერები ფართოდ იყენებენ ბაზრის ანალიზს. არსებობს ანალიზის ორი ტიპი - პირველი ფუნდამენტური, დაფუძნებული სხვადასხვა ეკონომიკური ფაქტორების კორელაციაზე, და მეორე ტექნიკური, ფასების ქცევის შესწავლა წარსულში, რათა განისაზღვროს მისი ცვლილება მომავალში.

ტექნიკური ანალიზი ბევრად უფრო პოპულარულია ვაჭრების სფეროში, ვიდრე ფუნდამენტური, ამისათვის თქვენ არ უნდა იყოთ ექსპერტი ეკონომიკურ მეცნიერებაში და თვალყური ადევნოთ მსოფლიოს ეკონომიკასა და პოლიტიკაში მომხდარ მოვლენებს. ტექნიკური ანალიზის გასაკეთებლად საჭიროა მხოლოდ ისტორიული ფასის მონაცემები გარკვეული ფინანსური ინსტრუმენტისთვის - და ასეთი მონაცემები, აგრეთვე აუცილებელი დიაგრამების შესაქმნელად გამოყენებული საშუალებები ხელმისაწვდომია ნებისმიერ სავაჭრო ტერმინალში.

ტექნიკური ანალიზი, თავის მხრივ, იყოფა ორ ქვეტიპად. მაგალითად, გრაფიკული ქვეტიპი ემყარება ფასების გრაფიკების ანალიზს გარკვეული დროის ინტერვალისთვის.

გრაფიკული ანალიზის დროს, ფასები შეიძლება აისახოს რამდენიმე გზით. საერთოა ისეთი ასახვის საშუალებები, როგორიცაა: ზოლები, ხაზები, იაპონური სანთლები, Renko, Kagi და Point and Figure (X_O).

ფასების ანალიზის გრაფიკული მეთოდის განუყოფელი ნაწილია ტენდენციების ანალიზი, რომელშიც გამოვლენილია ტენდენციის მიმართულება მის სასიცოცხლო ციკლთან ერთად. ტრადიციულად, ისინი განასხვავებენ მოკლევადიან ტენდენციას (ხანგრძლივობა - 1 დღე -3 თვე), საშუალოვადიან (3 თვე -1 წელი) და გრძელვადიან (1 წელზე მეტი). ტენდენციების გამოვლენა და მისი სასიცოცხლო ციკლის თვალყურისდევნება მნიშვნელოვანია მომგებიანი გარიგების მისაღებად. ცნობილი ფაქტია, რომ თქვენ სულაც არ მოგიწევთ ტენდენციის დასაწყებად დაწყება - უფრო მნიშვნელოვანია მისი შუა რიცხვები, რაც ტრეიდერისთვის ბევრად უფრო მომგებიანი დროის ინტერვალია.

ტენდენციის დასაწყისში გარიგების რაოდენობა იზრდება და ფასები იცვლება მთლიანი რყევების საშუალოდ 1/4-დან 1/3-მდე. ცხოვრების ტენდენციის შუა პერიოდში ვაჭრობაში გარკვეული რეცესია ხდება - ამ მომენტში ბაზარზე დიდი რაოდენობით სპეკულიანტები შეინიშნებიან, პერიოდის ბოლოს კი ეს მაჩვენებლები საწყის დონემდე იკლებს. ტენდენციის სასიცოცხლო ციკლის ბოლოს გარიგების რაოდენობა მცირდება, მაგრამ ფასი მკვეთრად არ იცვლება. პროფესიონალები რეკომენდაციას იძლევიან გრძელვადიანი გარიგებების დადება სასიცოცხლო ციკლის მეორე პერიოდში, ხოლო სიცოცხლის ციკლის ბოლო პერიოდის პირველ ნახევარს.

ტექნიკური ანალიზის მათემატიკური მეთოდი არის კომპიუტერული ანალიზი, რომელშიც მთავარ როლს თამაშობენ ინდიკატორები და ოსილატორები. როგორც წესი, სავაჭრო ტერმინალს აქვს საერთო ინდიკატორების სტანდარტული ნაკრები. ამასთან, არსებობს საშუალებები, რომლებიც ტრეიდერს აძლევს საშუალებას შექმნას საკუთარი ინდიკატორები, რომლებიც განსაზღვრავს საჭირო პარამეტრებს.

რისთვის არის საჭირო ინდიკატორები? მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ბაზრის ტენდენციები და აღნიშნოთ ტენდენციების შეცვლის მომენტები. ამასთან, ტრეიდერებმა იციან, რომ ზოგჯერ სხვადასხვა ინდიკატორის გამოყენება საკმაოდ წინააღმდეგობრივ სურათს იწვევს და არასწორი სიგნალების დემონსტრირებას ახდენს. ამიტომ, ინდიკატორების გარკვეული ჯგუფები ტრადიციულად გამოიყენება ბაზარზე ტენდენციის შემთხვევაში, სხვები კი - ბრტყელ პირობებში. ე.წ. "აბსოლუტური" ინდიკატორი, რომელზეც შეიძლება ენდოთ ბაზრის ნებისმიერ სიტუაციაში, არ არსებობს. ოსცილატორების ძირითადი ფუნქცია არის სიგნალების წარმოება ბაზრის მიმართულების შეცვლის შესახებ.

ეფექტური მუშაობისთვის ყოველთვის რეკომენდებულია სხვადასხვა ჯგუფის ინდიკატორების და ოსილატორების გამოყენება, მათი კომბინაცია ისე, რომ მათი შესაძლო უარყოფითი მახასიათებლების დონის ასამაღლებლად დაგეხმარებათ.

ისინი განასხვავებენ ინდიკატორებისა და ოსილატორების 3 ჯგუფს: ტენდენციურ ჯგუფებს, რომლებიც აპირებენ მუშაობას ბაზარზე არსებული ტენდენციის არსებობისას (მოძრავი საშუალო, კონვერტები, MACD, Bollinger Bands, Parabolic stop და reverse - SAR, +/- DM მაჩვენებლები, ADX მაჩვენებელი); ბრტყელი პირობა, ეხმარება მუშაობას ბაზარზე ტენდენციის არარსებობის შემთხვევაში (სტოქასტური რხევები, CCI, RSI, MACD- ჰისტოგრამები); მოცულობის მაჩვენებლები, მოცულობის ცვლილების დინამიკის ანალიზი.


Forex– ის ბაზარზე ოპტიმალური შესვლის და გასვლის წერტილების ძიება


როდესაც ახალბედები იწყებენ ვაჭრობას სავალუტო ბაზარზე Forex და მიიღებენ თავიანთ პირველ ზარალს და პირველ მოგებას, ისინი იწყებენ გააზრებას სავაჭრო პროცესის ზოგიერთი კომპონენტის მნიშვნელობის შესახებ. კერძოდ, ეგრეთ წოდებული შესვლის წერტილის განსაზღვრა - შესაფერისი მომენტი ბაზარზე გასასვლელად და გარიგებების დაწყებაზე.

თანაბრად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პოტენციური დანაკარგების რისკების შემცირება, შეჩერების დანაკარგების ბრძანებების გამოყენებით, არამედ გაუმკლავდეთ სიხარბეს და მიიღოთ მოგება, როდესაც ეს შესაძლებელია - და რაც შეიძლება მეტი. ბაზარზე გასვლის შესაფერისი დროის განსაზღვრის უამრავი ცნობილი რეკომენდაცია და მეთოდი არსებობს - მაგალითად, შეგიძლიათ მიმართოთ მთავარ ეკონომიკურ სიახლეებსა და გლობალურ მოვლენებს, დააკავშიროთ ტექნიკური მაჩვენებლები და ა.შ. თუმცა, ძირითადად, ბაზარზე შესვლის მომენტი შეიძლება განსხვავდებოდეს და ტრეიდერს შეუძლია გადაწყვიტოს ხელიდან გაუშვას ხელსაყრელი მომენტები - მაგრამ ეს შესაძლებლობა, რომელიც მნიშვნელოვანია ბაზარზე შესვლისთვის, კრიტიკული ხდება, როდესაც საჭიროა პოზიციის დახურვა და ბაზრიდან გასვლა. თანამედროვე ვაჭრობის ზღვრული ხასიათი შეუძლებელს ხდის ცვლილებების ძალიან დიდხანს და დარჩენას ბაზარზე ღია პოზიციით. უფრო მეტიც,

ბაზრიდან გასვლის ოპტიმალური წერტილის არჩევა და პოზიციების დახურვა შეიძლება საკმაოდ მარტივი ამოცანა იყოს, თუ Forex არ იქნებოდა ასეთი ქაოტური და არამდგრადი. გამოცდილი ტრეიდერების აზრით, თითოეული პოზიციის დახურვის ბრძანებები მუდმივად უნდა განიხილებოდეს ახალი ბაზრის მონაცემების გამოცემის დროს (როგორც ფუნდამენტური, ასევე ტექნიკური ტიპის).

მოდით მოვიყვანოთ მაგალითი: თქვენ გახსნით მოკლე პოზიციას EUR / USD წყვილში 1.2563, ხოლო მხარდაჭერის / წინააღმდეგობის დონე არის ამავე დროს 1.2500 / 1.2620. თქვენ დაადგინეთ შეჩერების ზარალის შეკვეთა 1.2625 და მიიღებთ მოგების ორდერს 1.2505. ეს არის დღის პოზიცია, ან სურვილისამებრ, ის შეიძლება ჩატარდეს 2-3 დღის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ იგი უნდა დახუროთ ვადის ამოწურვამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს გახდება არაპროგნოზირებადი, რადგან ბაზარი არ დგას და სიტუაცია შეიძლება მკვეთრად შეიცვალოს იმ სიტუაციიდან, როდესაც ეს პოზიცია გახსენით. ვინაიდან პოზიცია ღიაა და შეკვეთები დგინდება, თვალი უნდა გაითვალისწინოთ ბაზარზე და მასში მომხდარი მოვლენების შესახებ, აგრეთვე მითითებული შეკვეთების შესწორების მიზნით უნდა გამოიყენოთ ტექნიკური მაჩვენებლები. მაგალითად, ზოგი ტრეიდერი საშუალო პოზიციების გახსნას ამჯობინებს (სიგრძე - 2-4 დღე) და ცდილობს შეამციროს ზარალის შეკვეთა 10-25 პიპზე ყოველდღე. ამავდროულად, ტრეიდერები აკვირდებიან ახალ ამბებს და ამცირებენ სტოპ ზარალის დონეს, იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ღია პოზიციაზე. თუ მოგების დონე უკვე საკმაოდ მაღალია, გამოცდილი ტრეიდერები ცდილობენ სტოპ ზარალის გადატანას გახსნის წერტილში, რათა პოზიცია პოტენციურად მომგებიანიდან ნამდვილად მომგებიანი გახადონ. ტრეიდერის მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ბალანსის პოვნა სიხარბესა და სიფრთხილეს შორის. თუ თქვენი პოზიცია უფრო და უფრო მეტხანს რჩება ღია, მოგების დონე უნდა იყოს უფრო შეზღუდული, ხოლო ზარალი - შემცირებული. ტრეიდერს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ თუ მოულოდნელი მოძრაობები მოხდება ბაზარზე, დახურვის ბრძანების მეტი სიფრთხილე გამოდგება სპეკულატორისთვის, მაშინაც კი, თუ პოზიცია კვლავ აჩვენებს მოგებას.

ეჭვგარეშეა, რომ ყველა ტრეიდერს აქვს საკუთარი სტრატეგია და ჩვევები. დღესდღეობით, ზოგადად, ხალხი უფრო და უფრო მეტად არის დაინტერესებული, რომ მათი სახსრები ჩადოს სწრაფად გაზრდის მიზნით. ერთადერთი პრობლემა ის არის, რომ ბევრ ადამიანს არ შეუძლია გაუმკლავდეს საინვესტიციო რისკებს - ამიტომ ზოგი მათგანი უბრალოდ იყენებს ბანკის მომსახურებას, სადაც მათი კაპიტალი იზრდება, მაგრამ ძალიან ნელა. თუ ინვესტიციების ნამდვილად მნიშვნელოვანი ზრდა გსურთ, რისკების აღება მოგიწევთ. რისკი არის მათი მუდმივი თანამგზავრი, ვინც ოცნებობს სწრაფი და უზარმაზარი მოგების მიღებაზე.


როგორ ავირჩიოთ შესაბამისი სავაჭრო სისტემა


Forex– ით ვაჭრობის დაწყებამდე ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელზეც ფიქრი ღირს, კარგი სავაჭრო სისტემის არჩევაა. Forex– ის ყველა სისტემა განსხვავებულია მთელი რიგი პარამეტრებით, ამიტომ ტრეიდერისთვის აუცილებელია საკუთარი ოპტიმალური პოვნა, სანამ დაიწყებს ბაზარზე მუშაობას, დროის დახარჯვას და ფულის ინვესტიციას.

ჩვენ ყველას გვსურს ვიპოვოთ ისეთი სისტემა, რომელიც საკმაოდ მომგებიანი იქნება ჩვენთვის (თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველას აქვს საკუთარი განმარტება ”მომგებიანობას”) და ყოველდღიური სავაჭრო თვალსაზრისით გვარგებს (ეს ნიშნავს, რომ სტრესული ვაჭრობა შესაძლებელია ასეთი სისტემა).
ამიტომ, ჩვენ უნდა ავირჩიოთ სავაჭრო სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია რამდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპზე და მოგვცემს დარწმუნებას, რომ ინტერნეტით ვაჭრობისგან მეტ სარგებელს მივიღებთ, ვიდრე იმედგაცრუებებს.
Forex სისტემის ძებნისას აუცილებელია გაითვალისწინოთ შემდეგი:

1. სისტემის მომგებიანობა აღინიშნება როგორც პიპსით თვეში, ასევე ანგარიშის დოლარის ექვივალენტით. უმეტეს შემთხვევაში მოგება ნაჩვენებია პიპებში თვეში და ეს მეთოდი ყველაზე პოპულარულია სავაჭრო სისტემის სხვადასხვა სისტემის შედარებით.
ამასთან, ამ მიდგომით ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან ნომინალური ღირებულება, რომელშიც Forex– ით ვაჭრობა ხორციელდება, დამოკიდებული იქნება თითოეული გარიგების რისკის დონეზე, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია ამ სისტემაში დადგენილი ზარალის დაკარგვის ინტერვალზე, თუ მოდელი გამოიყენება ფიქსირებული რისკი.

2. მაქსიმალური ისტორიული სისტემის დაწევა.
ეს შეიძლება აღინიშნოს პიპებში ან პროცენტული თანაფარდობით. მაქსიმალური ისტორიული სისტემის ჩავარდნა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირების დონე, რომელიც წარსულში მოხდა სავაჭრო სისტემის ტესტირების ან რეალურ პირობებში მუშაობის დროს. ჩამოტვირთვის მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სავაჭრო სისტემების შედარებისთვის, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩამოტვირთვის მონაცემები, რათა გაარკვიოთ სარეზერვო თანხა, რომელიც საჭიროა ამ სისტემასთან მუშაობის დასაწყებად.

3. მოგებისა და ზარალის კორელაცია.
ეს არის საშუალო მოგების თანხა სავაჭრო პროცესში მიყენებულ ზარალთან შედარებით. მაღალი თანაფარდობა ნიშნავს სისტემის საიმედოობას, თუმცა ციფრები ყოველთვის უნდა იქნას გათვალისწინებული და შედარებული იყოს კორელაციაში (მოგება / ზარალი).
4. მოგებისა და ზარალის კორელაციის მაღალი კოეფიციენტი არის სავაჭრო სისტემის ბონუსი, რომელიც აჩვენებს, რომ სისტემა შეიძლება მისაღები იყოს ფსიქოლოგიურად კომფორტული სავაჭრო პერსპექტივიდან.
იდეალურ შემთხვევაში ეს თანაფარდობა უნდა იყოს 2, 3 ან მეტი, რათა ტრეიდერმა დარწმუნდეს, რომ სისტემა ნამდვილად მომგებიანია და არ ბალანსდება შესაძლო მოგებასა და ზარალს შორის.

5. სისტემის ლოგიკურობა და თანმიმდევრულობა.
თუ თქვენ შეძლებთ იპოვოთ მაღალეფექტური სისტემა გონივრული ჩამორთმევის დონით, და გარდა ამისა, ეს სისტემა თანმიმდევრულია - მაშინ იპოვნეთ იდეალური. მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ სისტემა, რომელიც გამოხატავს ოდნავ უფრო მეტ ჩამორჩენას და ოდნავ დაბალი თანმიმდევრულობას, იმ პირობით, რომ მისი მომგებიანობა მაღალ დონეზე დარჩება. დარწმუნდით, რომ სისტემის ეფექტურობა შეამოწმეთ ისტორიულ მონაცემებზე მუშაობით - ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური შედეგები ბევრ რამეს აჩვენებს სისტემის შესახებ.

6. ვაჭრობაზე დახარჯული ყოველდღიური დრო.
ზოგიერთი სისტემა შექმნილია მხოლოდ 15-წუთიანი ინტერვალებით 4-ჯერ დღეში, სხვები - რამდენიმე საათის განმავლობაში. ზოგიერთი სისტემა ვაჭრობს მხოლოდ გარკვეულ დროს - მაგალითად, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლეებისა და გადახედვისას გამოცემების დროს. ამიტომ, წინასწარ გაცნობებთ, როდის უნდა იყოთ კომპიუტერის წინ.


ვაჭრობის ფსიქოლოგიის ხარისხი


ინტერნეტში ვაჭრობის საკითხის განხილვისას, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად უგულებელყოფილი ფაქტი არის სავაჭრო ფსიქოლოგია. მოვაჭრეების უმეტესობა ხარჯავს დღეებს, თვეებსა და წლებსაც კი, ცდილობს საკუთარი თავისთვის ოპტიმალური სავაჭრო სტრატეგიის პოვნას. თუმცა სავაჭრო სტრატეგია თამაშის ნაწილია. ეს ნამდვილად არის ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ფულის მართვის გეგმის შედგენა და ყველა ფსიქოლოგიური ბარიერის რეალიზება, რაც გავლენას მოახდენს სავაჭრო პროცესზე. საქმიანობაში წარმატება, რომელსაც ინტერნეტით ვაჭრობა ეწოდება, არის გონივრული ბალანსის პოვნა ყველა აღნიშნულ ასპექტს შორის.

საბაზრო პირობებში, როდესაც ზარალი ხდება, რა არის პირველი აზრი, რომელიც გაგიჩნდება თავში? ალბათ ფიქრობთ: ”იქნებ ჩემს სავაჭრო სისტემაში რამე არასწორია”, ან ”მე ვიცოდი, რომ იმ მომენტში არ უნდა მევაჭრა” (მაშინაც კი, თუ თქვენი სისტემა პოტენციურად მომგებიანი ვაჭრობის სიგნალებს აწვდიდა). მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ უფრო ღრმად უნდა გავაანალიზოთ ჩვენი შეცდომის ხასიათი, რომ შედეგების მიხედვით მომავალში თავიდან ავიცილოთ ასეთი შეცდომები.

Forex– ის ბაზარზე ვაჭრობისას და აგრეთვე სხვა ფინანსურ ბაზრებზე არსებობს სტატისტიკა, რომლის თანახმად, ტრეიდერების მხოლოდ 5% აღწევს თავის მიზნებს და იღებს სტაბილურ მოგებას. ყველაზე საინტერესო ფაქტი ისაა, რომ ასეთ ტრეიდერებსა და დანარჩენებს შორის მცირედი განსხვავებაა. ეს 5% ითვალისწინებს საკუთარ შეცდომებს და ეკიდება მათ, როგორც სასწავლებლად, ისინი მცირე შეცდომებსაც აფასებენ, როგორც ფასდაუდებელ გაკვეთილს. მათთვის შეცდომები წარმოადგენს სავაჭრო სავაჭრო პროცესის გაუმჯობესების სტიმულს, რაც უკეთესად აქცევს ყოველ ჯერზე. დაბოლოს, ეს მცირე განსხვავება ტრეიდერებისთვის წარმატებასა და წარუმატებლობას შორის უზარმაზარი სხვაობა ხდება.

ყველაზე მეტად ჩვენ დაშვებულ შეცდომებს ვუკავშირებთ გარიგების შედეგებს (ფულის მიმართ). მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ შეცდომები დაშვებულია, როდესაც გარკვეული ბაზრის რეკომენდაციები არ არის დაცული, როდესაც სავაჭრო წესები ირღვევა. მოდით ვნახოთ ბაზრის შემდეგი შესაძლო სცენარები:

სცენარი პირველი: სისტემა იძლევა სიგნალს ვაჭრობისთვის

1. სიგნალი მიიღება და ბაზრის მდგომარეობა მოგების მიღებას გვპირდება. ვაჭრობის შედეგი: პოზიტიური, მოგებასთან დაკავშირებული. ნასწავლი გაკვეთილები: უნდა მიჰყვეთ სავაჭრო სისტემას და მის სიგნალებს, რადგან ამრიგად, მოცემული შანსების მიხედვით, შესაძლებელია მოგება მიიღოთ. ამაში დარწმუნება დასტურდება სავაჭრო სისტემასთან დაკავშირებული სავაჭრო შედეგებით და მისი უპირატესობებით. დაშვებული შეცდომები: არცერთი.

2. სიგნალი მიიღება და ბაზრის მდგომარეობა აჩვენებს დანაკარგების მიღების შესაძლებლობას. ვაჭრობის შედეგი: ნეგატიური, ფულის ზარალი. ნასწავლი გაკვეთილები: შეუძლებელია მოგება იყოთ თითოეული სავაჭრო სიგნალის შემდეგ, დანაკარგებით ვაჭრობა ბიზნესის განუყოფელი ნაწილია. ზარალის მიუხედავად, ტრეიდერი ამაყობს იმით, რომ მის სავაჭრო სისტემას ადევნებს თვალყურს. დაშვებული შეცდომები: არცერთი.

3. სიგნალი მიიღება, მაგრამ არ მიიღება, ამრიგად, ბაზრის მდგომარეობა მოგების მიღებას გვპირდება. ვაჭრობის შედეგი: ნეიტრალური. ნასწავლი გაკვეთილები: იმედგაცრუება, ტრეიდერი იწყებს ფიქრს, რომ თითოეული სავაჭრო სესია ზარალიანია და მოგების მიღება თითქმის შეუძლებელია. შედეგად, ტრეიდერი კარგავს თავდაჯერებულობას. დაშვებული შეცდომები: სისტემაში მიღებული სავაჭრო სიგნალების უგულებელყოფა.

4. სიგნალი მიიღება, მაგრამ არ მიიღება, ამიტომ ვაჭრობა პოტენციურად კარგავს ზარალს. ვაჭრობის შედეგი: ნეიტრალური. გაკვეთილები: ტრეიდერი იწყებს ფიქრს: ”მე შემიძლია უფრო ნაყოფიერად ვიმუშაო ვიდრე ჩემი სისტემა”. შეგნებულად რომ არ იფიქროს ამაზე, მოვაჭრე შეეცდება გააუმჯობესოს სისტემა და გააანალიზოს მისგან მიღებული თითოეული სიგნალი, რადგან გაუცნობიერებლად იგი თვლის, რომ მას შეუძლია გაცილებით მეტის გაკეთება ვიდრე მისი სისტემა. ამ რწმენის საფუძველზე, ტრეიდერი ცდილობს გაუსწროს სისტემას. როგორც წესი, ამგვარი შეცდომა სავაჭრო სისტემისადმი ჩვენს ნდობაზე სავალალო შედეგებს იწვევს. საკუთარი პატივისცემისადმი ნდობა ქედმაღლობად იქცევა. დაშვებული შეცდომები: სავაჭრო სიგნალის არსებობის მიუხედავად, გადაწყდა, რომ არ ვაჭრობა.

მეორე სცენარი: სისტემა არ აძლევს სიგნალს ვაჭრობისთვის

1. მოვაჭრე რჩება ბაზრის გარეთ. ვაჭრობის შედეგი: ნეიტრალური. გაკვეთილები: დისციპლინაზე დაკვირვება იძლევა შედეგს, არსებობს გაგება, რომ მუშაობა უნდა დაიწყოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კარგი პოტენციური შესაძლებლობები არსებობს, ხოლო სისტემა იძლევა შესაბამის სიგნალებს. ტრეიდერი ინარჩუნებს ნდობას საკუთარი თავისა და სავაჭრო სისტემის მიერ, რომელსაც იყენებს. დაშვებული შეცდომები: არცერთი.

2. ტრეიდერი იწყებს ვაჭრობას, რადგან საბაზრო სიტუაცია აჩვენებს პოტენციურ მოგებას. ვაჭრობის შედეგი: პოზიტიური, მოგების მიღება. გაკვეთილები: ეს შეცდომა დიდ გავლენას ახდენს თავად ტრეიდერზე, მის სისტემაზე და სავაჭრო საქმიანობის შემდგომ კარიერაზე. ტრეიდერი იწყებს ფიქრს, რომ მას საერთოდ არ სჭირდება სავაჭრო სისტემა, რადგან მას შეუძლია უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც არ ემყარება სიგნალებს. ამ შემთხვევაში ტრეიდერი იწყებს ვაჭრობას საკუთარი დასკვნების საფუძველზე და სავაჭრო სისტემის შესაძლებლობებისადმი ნდობა მთლიანად ქრება. საკუთარი პატივისცემისადმი ნდობა ქედმაღლობად იქცევა. დაშვებული შეცდომები: ვაჭრობა სიგნალის გარეშე.

3. ტრეიდერი იწყებს ვაჭრობას, თუმცა საბაზრო სიტუაცია აჩვენებს პოტენციურ ზარალს. ვაჭრობის შედეგი: ნეგატიური, ფულის ზარალი. გაკვეთილები: ტრეიდერი იწყებს სავაჭრო სტრატეგიის გადახედვას და შემდეგ ჯერზე ის ორჯერ იფიქრებს ბაზარზე გასვლამდე და ვაჭრობამდე, ხოლო სისტემაში სიგნალი არ მიუღია. ტრეიდერი იფიქრებს: ”უკეთესია ბაზარზე გასვლა, როდესაც ჩემი სისტემა იძლევა შესაბამის სიგნალს, მხოლოდ ასეთ სავაჭრო სესიებს აქვს მოგების დიდი ალბათობა”. ამიტომ, მოვაჭრე უფრო მეტად იწყებს სავაჭრო სისტემის ნდობას. დაშვებული შეცდომები: ბაზარზე სიგნალის გარეშე შესვლა.

როგორც ხედავთ, ვაჭრობის შედეგსა და დაშვებულ შეცდომებს შორის არანაირი კორელაცია არ არის. მაშინაც კი, როდესაც ყველაზე კრიტიკული შეცდომები დაუშვეს, შედეგი შეიძლება იყოს მოგება, თუმცა ეს შეიძლება იყოს ტრეიდერის კარიერის დასრულების დასაწყისიც. როგორც უკვე აღინიშნა, შეცდომები შეიძლება დაკავშირებული იყოს მხოლოდ სავაჭრო წესების დარღვევასთან.

ზემოთ აღწერილი ყველა შეცდომა პირდაპირ კავშირშია სავაჭრო სისტემის სიგნალებთან და ტრეიდერის გადაწყვეტილებებთან შემდგომი მოქმედებების შესახებ.

შეცდომების უმეტესობის თავიდან აცილება შესაძლებელია, თუ სავაჭრო გეგმა შეიქმნა. ეს გეგმა შედგება კრიტერიუმებისაგან, რომლებსაც ვიყენებთ ბაზარზე შესვლის ან ბაზრიდან გასვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ასევე შეიცავს ფულის მართვის გეგმას, ანუ გადაწყვეტილებას რისკის თანხის შესახებ. მეორეც, და რაც ყველაზე მთავარია - ჩვენ მკაცრად უნდა დავიცვათ დასახული გეგმა, რადგან ის შევქმენით ყველა შესაძლო ფსიქოლოგიური ბარიერის წინაშე, რომელიც სავაჭროდ წამოწყებისას გახდებოდა.

როგორ გავუმკლავდეთ შეცდომებს?

უამრავი მეთოდი არსებობს, აქ მხოლოდ ერთი მათგანია.

ნაბიჯი 1: თითოეული შეცდომა ეხმარება ღირებული გამოცდილების მიღებას. შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ იმედგაცრუების ბუნებრივად წარმოშობილი ემოციები და შეცდომების მკურნალობა დადებითი მხრიდან. დეპრესიაში ჩავარდნის ნაცვლად, თქვი საკუთარ თავს: „კარგი, მე რაღაც დავაშავე. კონკრეტულად რა დავაშავე? ”

ნაბიჯი 2: ზუსტად განსაზღვრეთ რა შეცდომები დაუშვით და რა იყო ამის მიზეზი. შეცდომის ხასიათის გაგება ხელს შეუწყობს მომავალში იდენტური შეცდომის თავიდან აცილებას. ყველაზე ხშირად ნახავთ შეცდომას, სადაც ყველაზე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ნახავდით მას. მაგალითად, ავიღოთ მოვაჭრე, რომელიც არ იცავს სავაჭრო სისტემას ზარალის მიღების შიშის გამო. მაგრამ რატომ ეშინია მას? ალბათ იმიტომ, რომ ეს სისტემა მას კარგად არ უხდება. როგორც მაგალითზე ხედავთ, შეცდომის მიზეზი ზედაპირულად არ დევს და ასეთ შემთხვევებში მნიშვნელოვანია საკითხის სათავეებში ჩასვლა.

ნაბიჯი 3: შეაფასეთ შეცდომის შედეგები, შეადგინეთ შედეგების ჩამონათვალი, როგორც კარგი, ასევე ნეგატიური, და გააანალიზეთ ისინი.

ნაბიჯი 4: იმოქმედეთ. გათვლილი მოქმედებები არის ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. იმისათვის, რომ ისწავლოთ გააზრებული მოქმედებების განხორციელება, ალბათ უნდა შეცვალოთ თქვენი ქცევის ტრადიციული გზა. შეცდომების გაგება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ქმედებები მცირეა, მაგრამ მაინც მიჰყავს წარმატებისკენ. იქნებ საჭირო გახდეს თქვენი სავაჭრო სისტემის გადახედვა და აირჩიოთ სხვა, თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალური, რომ მომავალში სრულად ენდოთ მის სიგნალებს.

იმის გაგება, რომ ნებისმიერი სავაჭრო სესიის შედეგებს საერთო არაფერი აქვს დაშვებულ შეცდომებთან, გიქმნით ახალ შესაძლებლობებს, რომელთა ფარგლებშიც შეძლებთ გაეცნოთ თითოეული შეცდომის ჭეშმარიტ შინაგანობას. ფინანსური ბაზრის წარმატების გზა რთული და გრძელია, შეცდომების გამოსწორების პროცესი და მათი განმეორების მცდელობები დიდ დროს მოითხოვს.

ამ პროცესთან გამკლავების მეთოდი გვეხმარება ჩვენი, როგორც ტრეიდერის, და რაც ყველაზე მთავარია - ძლიერი პიროვნების ჩამოყალიბებაში.


Forex ფსიქოლოგია: ისწავლეთ საზღვრის დაცვა სავაჭრო გეგმასა და ემოციურ აფეთქებებს შორის


ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც განათლებას უწევს ვაჭრობას Forex– ით, უგულებელყოფს ბაზრის ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს - ადამიანის ბუნებას.

თქვენ მარტივად შეგიძლიათ იპოვოთ უამრავი დიაგრამა, ბრუნვის წერტილები, მოძრავი საშუალო მაჩვენებლები, ტენდენციების ხაზები და ფიბონაჩის დონეები, ასევე ავტომატური გაყიდვების უახლესი მოვლენები. ნებისმიერი ვებსაიტი, რომელიც Forex– ს ეძღვნება, აქვეყნებს ტრეიდერისთვის საჭირო მონაცემებს, ახალი ამბების, ინტერვიუების, პროგნოზებისა და მოსაზრებების ათასი მილიონით.

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ბაზარზე შესვლისა და გასვლის სიგნალები, მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზები და გამოიყენოთ ეს ყველაფერი, როგორც ეფექტური დახმარება სავაჭრო პროცესში გადაწყვეტილებების მიღებაში. ეჭვგარეშეა, რომ ეს ყველაფერი ახალ ეტაპზე შთაბეჭდილებას ახდენს პირველ ეტაპებზე. ამიტომ, დანაკარგების მიღების შესაძლებლობა და რისკების შემცირების სურვილი, მეტნაკლებად გამოცდილი მოვაჭრეების უმრავლესობას აღძრავს ეფექტური მეთოდებით ვაჭრობის დამატებითი მეთოდების ძიებაში.

თუ აცნობიერებთ სავაჭრო გეგმის არსებობის მნიშვნელობას ყველა სავაჭრო სესიისთვის, რომლის გაგრძელებას აპირებთ, მაშინ უნდა იცოდეთ ეჭვის შეგრძნება, როდესაც პოზიციის გახსნის შემდეგ ბაზარი იწყებს უცებ შეცვლას, რაც გავლენას ახდენს როგორც თქვენს ემოციებზე, ასევე საკუთარ თავზე. -პატივისცემა.

ნამდვილად გაწუხებთ?

მიუხედავად იმისა, რომ თვალს ადევნებთ ნებისმიერი ლოგიკის საწინააღმდეგო ბაზარს, თქვენი ემოციები გიბიძგებთ თქვენ მთლიანად შეცვალოთ თავდაპირველად არჩეული პოზიციები და უგულებელყოფთ წინასწარ შედგენილი თქვენს სავაჭრო გეგმას.

მეორეს მხრივ, თქვენი ყველა საგანმანათლებლო მასალა, ვიდეო და კოლეგა ერთხმად ამტკიცებს სავაჭრო გეგმის უმთავრეს როლს - და ამ აქსიომისგან თავის დაღწევა არ შეგიძლიათ.

ნამდვილმა პროფესიონალებმა უნდა ისწავლონ მათი "შინაგანი" - მათი უგონო მდგომარეობის მოსმენა. ჩვენს გონებას შეუძლია შეინახოს უზარმაზარი მონაცემები. ჩვენ მუდმივად ვიყენებთ ჩვენს ხუთ გრძნობას, რადგან ისინი ხელს უწყობენ ჩვენი ცხოვრებისეული გამოცდილების გამდიდრებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი უგონო მდგომარეობა მუშაობს ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტის მიმართ, ცნობიერ გონებას მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს და, როგორც წესი, ჩვენ ვიყენებთ საერთო ყოველდღიური ამოცანების გადასაჭრელად.

ვაჭრობის დროს, აბსოლუტურად მთელი ჩვენი გამოცდილება კონცენტრირებულია ჩვენი გონების სიღრმეში და ნელ-ნელა იშენებს ისეთს, რასაც ზოგი ადამიანი უწოდებს "უხილავი ანალიტიკოსს", სხვები კი - მეექვსე გრძნობას.

Forex– ის ბაზრის ძირითადი მახასიათებლებია მისი არასტაბილურობა და მოვაჭრეების 80% არ ინახავს პოზიციებს 2-3 დღეზე მეტხანს, რადგან უმრავლესობა ყოველდღიური მოვაჭრეები არიან, ადვილი გასაგებია, რომ ბაზრის პირობები იცვლება ელვის სისწრაფე, ამრიგად სავაჭრო გეგმის შემუშავება შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც ძველმოდური პროცედურა.

ემოციებსა და გონებას შორის კონფლიქტის აღმოფხვრის ერთადერთი მეთოდი არის ისწავლოს პრიორიტეტების სწორად შესწორება. ახალბედაებს არ აქვთ საკმარისი ემოციური გამოცდილება და ვერ გრძნობენ რაიმე კავშირს საბაზრო პროცესებთან, ამიტომ მათ ურჩევენ, პირველ რიგში, დაეყრდნონ სავაჭრო გეგმის მექანიზმებს.

ამის პრაქტიკაში განსახორციელებლად დაუთმეთ დრო დიაგრამების ინტერპრეტაციის ხელოვნების შესწავლას, მოემზადეთ სამუშაოზე წინასწარ ეკონომიკური კალენდრისა და მისი მონაცემების შესწავლით, შეისწავლეთ ამომწურავი სავაჭრო გეგმა. სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, არ შეცვალოთ იგი, რაც არ უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში რობოტივით უნდა იმოქმედოთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგიის განხორციელებისას. აქ არ უნდა იყოს თქვენი ემოციების ადგილი.

თქვენი პროფესიული განვითარების გზაზე, დროთა განმავლობაში, თქვენი "უხილავი ანალიტიკოსი" დაიწყებს თქვენი სავაჭრო გადაწყვეტილებების მოწესრიგებას, ყოფნას და სამუშაო პროცესში მონაწილეობას. ახლა უკვე დროა ემოციების ცალკე სივრცე შევქმნათ, რაც ხელს შეუწყობს ბაზრის შეგრძნებას. სავაჭრო პროცესებში ემოციების დოზებით გამოყენება, ემოციური და რაციონალური კომპონენტების შერწყმა, მაგრამ მათი არევა არ წარმოადგენს პროფესიონალიზმს და ხელს უწყობს სავაჭრო ოპტიმალური შედეგების მიღწევას.


ფუნდამენტური სიმართლე ვაჭრობის შესახებ


1. Forex– ის ვაჭრობის საფუძვლების შესწავლა. საოცარია, რამდენი ადამიანი უბრალოდ ვერ ხვდება რას აკეთებს. იმისათვის, რომ მიაღწიოთ მართლაც მაღალ დონეს ბიზნესში, რომელსაც ეწოდება "ვაჭრობა" და გახდეთ რამდენიმე წარმატებული ტრეიდერი, თქვენ კარგად უნდა იყოთ განათლებული ამ ტიპის საქმიანობაში, რომელიც თავად აარჩიეთ. ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ დიპლომი ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტში - ბაზარს არ აინტერესებს სად ისწავლეთ. მთავარია თქვენი განათლების ხარისხი.
2. არაფერია უფრო ფართო, ვიდრე ბაზარი.
3. ხელოვნება არ არის ბაზარზე, არამედ მისი წაკითხვის უნარი. ტალღის "დასაჯდომად" ბევრად სასურველია, ვიდრე მისი მსხვერპლი გახდეს.
4. ტენდენციით ვაჭრობა ბევრად სასურველია ვიდრე პიკის ან ბაზრის ფსკერზე მუშაობა.
5. არსებობს მინიმუმ 3 ტიპის ბაზარი: აღმავალი, გვერდულად და დაღმავალი. თითოეულ მათგანზე მუშაობისთვის აირჩიეთ სხვადასხვა სტრატეგია.
6. ნუ იყიდით ხარის ბაზარზე, ნუ იყიდით დათვს.
7. მოდით, მოგება გაიზარდოს და შეამციროს ზარალი.
8. დაე, მოგება გაიზარდოს, მაგრამ ადგილი არ დაუთმო სიხარბეს. როგორც კი მიიღებთ მაღალ მოგებას, დივერსიფიკაცია მოახდინეთ მასზე, დარჩეთ მხოლოდ წილი ახალი სავაჭრო სესიისთვის. ბუნებრივია იმის იმედი, რომ ერთი გარიგება დასრულდება სუპერ მოგებით, მაგრამ ეს რეალობისგან საკმაოდ შორსაა. ნუ დაიკავებთ ღია პოზიციას ძალიან დიდხანს და არ ჩადოთ მთელი მიღებული მოგება ბაზარზე დარჩენილი ბალანსის გარეშე.
9. გამოიყენეთ დამცავი გაჩერებები დანაკარგების შესამცირებლად.
10. ყოველთვის გამოიყენეთ შეჩერების ზარალის ბრძანებები და არასოდეს დაუშვათ თქვენი ზარალის ზრდა იმ იმედით, რომ სიტუაცია უბრალოდ შეიცვლება. ჩვეულებრივ, ასეთი პოლიტიკა ზრდის ფინანსური ზარალის ოდენობასაც კი. თქვენ მოიგებთ რამეს, მაგრამ ასევე დაკარგავთ რაღაცას. უბრალოდ შეისწავლეთ თქვენი დანაკარგების მიზეზი და განაგრძეთ მუშაობა. ჩვევად იქციეთ მოგება და რისკები წინასწარ განსაზღვროთ ბაზარზე გასვლამდე.
11. მოერიდეთ დამცავი გაჩერების დაყენებას მრგვალ ფიგურებზე. გრძელი პოზიციების დამცავი გაჩერებები უნდა განისაზღვროს ინტეგრალური ფიგურებით (10, 20, 25, 50,75, 100), ხოლო მოკლეებისათვის - მათ ზემოთ.
12. სტოპ ზარალის დაყენება ხელოვნებაა. ტრეიდერმა უნდა დააკავშიროს ფასების გრაფიკის ტექნიკური ფაქტორები ფულის მართვის პრინციპებთან.
13. გააანალიზეთ თქვენი დანაკარგები. ვისწავლოთ მათგან. ეს აშკარად საკმაოდ ძვირადღირებული გაკვეთილებია თქვენთვის. ამრიგად, მოვაჭრეების უმეტესობა არ ისწავლის შეცდომებზე მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მოსწონთ მათზე ფიქრი.
14. მშვიდად მოექეცი ყველა წარმოქმნილ პრობლემას: შენი პირველი დანაკლისი ყველაზე ნაკლები დანაკარგია.
15. განაგრძეთ თქვენი საქმე. Forex– ში, ვინც საკმაოდ დიდხანს რჩება ბაზარზე, საბოლოოდ მიიღებს დიდი მოგების შანსს ბაზრის მნიშვნელოვანი მოძრაობების გამო.
16. თუ ახალბედა ხართ, დაიწყეთ მუშაობა მინი ანგარიშებთან და გააგრძელეთ მათთან მუშაობა მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში - ამრიგად, თქვენ შეძლებთ გაანალიზოთ თქვენი წარმატება და წარუმატებლობები დიდი თანხების დაკარგვის გარეშე.
17. ნუ დაიწყებთ ვაჭრობას თქვენი ბოლო ხელმისაწვდომი სახსრებით. დარწმუნდით, რომ თქვენს ანგარიშზე საკმარისი თანხები გაქვთ ვაჭრობისთვის და თანხა არ გაკლდებათ, როგორც კი ბაზარი დროებით თქვენს წინააღმდეგ გადავა.
18. იყავით უფრო მიუკერძოებელი და ნაკლებად ემოციური.
19. აქტიურად გამოიყენეთ ფულის მართვის პრინციპები.
20. დივერსიფიკაცია, მაგრამ არ გადააჭარბოთ.
21. არ ენდოთ იმპულსებით ვაჭრობას: ყოველთვის გქონდეთ გეგმა.
22. თქვენ ყოველთვის უნდა გქონდეთ ჩამოყალიბებული განსაზღვრული მიზნები.
23. სავაჭრო სისტემის მშენებლობის ხუთი ეტაპი:
1. დაიწყეთ ზოგადი იდეით.
2. გადააკეთეთ ის გარკვეული წესების ერთობლიობაში.
3. შეამოწმეთ ყველაფერი დიაგრამებზე.
4. შეამოწმეთ სისტემა დემო ანგარიშზე.
5. შედეგების შეფასება.
24. დაგეგმეთ თქვენი სამუშაო და იმუშავეთ სავაჭრო გეგმაზე.
25. გეგმის შესაბამისად ვაჭრობა, უარი თქვით შიშზე, სიხარბეზე და იმედზე. წინასწარ განსაზღვრეთ, როდის აპირებთ ბაზარზე შესვლას, რა თანხის რისკისთვის ხართ მზად და რომელ ეტაპზე აპირებთ მოგების მიღებას.
26. მკაცრად დაიცავით თქვენი გეგმა. თუ პოზიცია გახსენით და შეაჩერეთ გაჩერების დაკარგვის დონე, არ შეცვალოთ თქვენი გადაწყვეტილება გაჩერების მუშაობის დაწყებამდე ან ფუნდამენტური ხასიათის საფუძვლიანი საფუძველია, რომელიც მოითხოვს დაუყოვნებლივ ცვლილებებს.
27. სავაჭრო სტრატეგიაში გათვალისწინებული უნდა იყოს 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი: ფასის პროგნოზი, დრო და ფულის მართვა. ფასის პროგნოზი გვიჩვენებს, თუ რა ტენდენციებია ბაზარზე. დრო განსაზღვრავს შემოსვლისა და გასვლის წერტილებს, ხოლო ფულის მენეჯმენტი - თანხებს, რომლებიც სავაჭროდ უნდა იქნას გამოყენებული.
28. აღმავალ ბაზარზე ეფექტურად მომუშავე სავაჭრო სისტემებს შეუძლია არასწორი სიგნალების მიცემა დაღმავალ ბაზარზე.
29. ორჯერ მაინც შეამოწმეთ ყველაფერი.
30. ყოველთვის იფიქრეთ „შესაძლებლობებზე“, რადგან ყველაფერი, რაც ვაჭრობასთან არის დაკავშირებული, არსებობს არა საიმედო დონეზე, არამედ ალბათობის დონეზე. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ "სწორი" გადაწყვეტილებები, მაგრამ დაინახოთ, როგორ მოძრაობს თქვენს წინააღმდეგ ბაზარი. ნუ ელით, რომ წარუმატებლობები არ იქნება; წარუმატებლობები ნებისმიერი ტრეიდერის მუშაობის განუყოფელი ნაწილია და მათი თავიდან აცილება შეუძლებელია.
31. ივაჭრეთ მხოლოდ იმ სტრატეგიის გამოყენებით, რომელიც თქვენი პირადი საჭიროებების ოპტიმალურად მიგაჩნიათ.
32. გააკონტროლეთ თქვენი რისკები:
1. პოზიციის გახსნისას ნუ რისკავთ თქვენი კაპიტალის 3-4% -ზე მეტს.
2. განსაზღვრეთ შესვლის წერტილი ბაზარზე შესვლამდე.
3. თუ წინასწარ განსაზღვრულ თანხას დაკარგავთ, დაასრულეთ ვაჭრობა, გაანალიზეთ წარუმატებლობის მიზეზები, გააკეთეთ პაუზა და დაბრუნდით ბაზარზე მხოლოდ მაშინ, როდესაც დარწმუნებული ხართ.
33. გულწრფელად უპასუხეთ საკუთარ თავს: რისი მიღება გსურთ სავაჭროდან?
34. მოერიდეთ ზღვრული ზარის სიტუაციას.
35. დახურეთ თქვენი ზარალიანი პოზიციები მომგებიანი პოზიციების წინაშე.
36. პირველ რიგში ისწავლეთ ვაჭრობა გრძელვადიან პირობებში და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეთ მოკლევადიანი ვაჭრობა.
37. შეეცადეთ უგულებელყოთ თანხმობის შეხედულებები. ნუ მიიღებთ ძალიან სერიოზულად ყველაფერს, რასაც ფინანსური მასმედია ამბობს.
38. ისწავლეთ კომფორტულად გრძნობენ თავს უმცირესობაში ყოფნას. თუ თქვენ ნამდვილად მართალი ხართ, ხალხის უმრავლესობა არ დაგეთანხმებით (90% წაგებული, წარმატებული 10%).
39. ტექნიკური ანალიზი არის უნარი, რომელიც დაეუფლება გამოცდილებისა და მიმდინარე ტრენინგის შედეგად. შეეცადეთ ყოველთვის თავი მოსწავლედ იგრძნოთ.
40. ფრთხილად იყავით გადამოწმებული ინფორმაციისგან. დაელოდეთ, სანამ ბაზარი შეგეკითხებათ, თუ მიღებული ინფორმაცია სწორი იყო და თუ დიახ, გახსენით პოზიცია ფორმირების ტენდენციაში.
41. იყიდეთ ჭორები, გაყიდეთ ახალი ამბები.
42. შესაფერისი დროის არჩევა არის Forex– ით ვაჭრობის ძირითადი ფაქტორი.
43. "ყიდვა და დაველოდოთ" სტრატეგია არ არის სტრატეგია Forex ბაზრისთვის.
44. ბროკერთან ანგარიშის გახსნისას გაითვალისწინეთ არა მხოლოდ დეპოზიტის საწყისი თანხა, არამედ ვადა, რომლის განმავლობაში აპირებთ ვაჭრობას. ეს დაგეხმარებათ თქვენი კაპიტალის დაზოგვაში და ლას-ვეგასის პრინციპის თავიდან აცილებაში: ”მე ვივაჭრებ, სანამ ფული არ დამიმთავრდება”. გამოცდილება იმაზე მეტყველებს, რომ მათ, ვისაც დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლიათ ბაზარზე მუშაობა, საბოლოოდ მიიღებენ მნიშვნელოვან მოგებას.
45. შეინახეთ სავაჭრო ჟურნალი. მასში მუდმივად ჩაიწერეთ ინფორმაცია ფასების გახსნის, ფასების ცვლილებების, თქვენი შეკვეთის შეკვეთების და ასევე თქვენი პირადი დაკვირვების შესახებ. დროდადრო წაიკითხეთ ჩანაწერები, გამოიყენეთ თქვენი მოქმედებების ანალიზის დროს.
46. ​​ნუ გადატვირთავთ.
47. გახსენით ორი ანგარიში: რეალური და დემო. სწავლის პროცესი არ მთავრდება იმ მომენტში, როდესაც რეალურ ბაზარზე დაიწყებთ მუშაობას. გამოიყენეთ დემო ანგარიში ალტერნატიული სტრატეგიების შესამოწმებლად.
48. თუ ცრუმორწმუნე ხართ, არ ივაჭროთ, როდესაც რამე გაწუხებთ.
49. ტექნიკური ანალიზი შეისწავლის ბაზარზე დიაგრამების გამოყენებით, ფასების სამომავლო ცვლილებებისა და ბაზრის ტენდენციების პროგნოზირების მიზნით.
50. დიაგრამები ასახავს ბაზრის ამჟამინდელი ვითარების ”ხარი” ან ”დათვი” ხასიათს.
51. ფასების დიაგრამების შედგენის მიზანი არის მათი წარმოშობის ადრეულ ეტაპებზე ტენდენციების განსაზღვრა, ვაჭრობაში განვითარების ტენდენციის დასაცავად.
52. ფუნდამენტალური ანალიზი შეისწავლის ბაზრის მოძრაობის მიზეზებს, ტექნიკურ - მათ ეფექტს.
53. მოვაჭრეები ხვდებიან გადაწყვეტილების სამ ვარიანტს: გახსენით გრძელი პოზიცია, მოკლე ან არაფრის გაკეთება. აღმავალი ბაზრის პირობებში უმჯობესია აირჩიოთ პირველი სტრატეგია. თუ ბაზარი ვარდება, მეორე უფრო ეფექტური იქნება. თუ ბაზარზე გვერდითი მოძრაობაა, მაშინ მესამე სტრატეგია - ბაზრის გარეთ დარჩენა - ჩვეულებრივ, ყველაზე ბრძნული გადაწყვეტილებაა.
54. რაც უფრო ფართოა ნიმუში, მით უფრო მაღალია პოტენციალი. სიტყვა "ფართო" აღნიშნავს ფასის ფორმის სიმაღლეს და სიგანეს. სიმაღლე ასახავს მის არასტაბილურობას, სიგანე - დროის სრული რაოდენობა, რაც აუცილებელია მისი სრული ფორმირებისთვის. რაც უფრო დიდია ნიმუშის ზომა, მით უფრო მნიშვნელოვანია ფასის რყევები (არასტაბილურობა) და რაც უფრო დიდხანს სჭირდება მისი ფორმირება, მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ის და მით უფრო არსებითია ფასების შემდგომი მოძრაობის პოტენციალი.
55. გახსოვდეთ, რომ ტენდენციის ხაზის დასადგენად ყოველთვის აუცილებელია ორი წერტილი.
56. მოძრავი საშუალო მხოლოდ რეაქციაა. ეს მაჩვენებელი მიჰყვება ბაზარს და მიანიშნებს ტენდენციას, მაგრამ მხოლოდ მისი პროექციის შემდეგ.
57. როდესაც დახურვის ფასი გადაადგილდება საშუალო მოძრაობის საშუალოზე, ეს არის ყიდვის სიგნალი. გაყიდვის სიგნალი არის ფასის მოძრაობა საშუალო მოძრაობაზე დაბალია.
58. მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა არის ყველაზე ეფექტური გრაფიკული ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ბაზარზე შესვლისა და გასვლისთვის. მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაჩერების დანაკარგების დასადგენად.
59. ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელსაც სასაქონლო ბაზარზე სხვებთან შედარებით ყველაზე დიდი კორელაცია აქვს ამერიკულ დოლართან, არის ოქრო. როგორც წესი, ოქროს და დოლარის ფასები საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს.
60. იენი ძალზე მგრძნობიარეა სასაქონლო ბაზარზე ფასების ცვლილების მიმართ, აგრეთვე იმის მიმართ, რაც ხდება Nikkei- ს ინდექსთან, იაპონიის საფონდო ბაზარზე და უძრავი ქონების ბაზარზე ცვლილებებთან დაკავშირებით.

forex-trading-is.com


Copyright © forex-trading-is.com. All rights reserved.